Rozhovor s Václavem Klánem: Moderní přístupy v Amádeus Real

21/03/2022

Můžete na jednom projektu uvést konkrétní technologie, které používáte?

Projekt Dlouhá byl realizován převážně jako suchá výstavba (technologie, jejímž základním prvkem jsou sádrokartonové a sádrovláknité desky, není při ní nutné frézování do zdi a hodí se tedy pro rekonstrukce starších staveb – pozn. redakce). Zkombinovali jsme trámové stropy spřažené OSB deskami s litou cementovou podlahou a se sádrokartonovými příčkami Rigips. Na historickou fasádu jsme použili materiál firmy Keim, klimatizace je od značky Mitsubishi a řídicí systém budovy zajistila firma Johnson Controls. 

Můžete nám popsat jejich konkrétní výhody?

Všechny dodávané technologie mají vysokou kvalitu, dlouhou životnost a zajištěný servis. Dodavatele si pečlivě vybíráme tak, aby všechny naše požadavky splnili a náš projekt byl opravdu 100%.

Jak se liší jednotlivé projekty z hlediska moderních přístupů?

Rozdíl mezi projekty je nejznatelnější ve využití – Dlouhá je například multifunkční objekt, který se nachází v památkové zóně, ale jsou zde byty, kanceláře a komerční prostory. Obchodní dům Máj je naopak památkově chráněný komerční objekt a naše postupy a přístup k rekonstrukci proto musejí splňovat požadavky památkové péče. 

Přinášejí tyto technologie výhody i budoucím nájemníkům?

Určitě ano. Mají díky nim možnost moderního přístupu a obsluhy objektu, mohou využívat technologie, které umožňují snadné ovládání vytápění a klimatizace, rekuperace (zpětné získávání tepla, které šetří výdaje za vytápění – pozn. redakce) a součástí jsou také moderní přístupové systémy objektu na kartu. 

Při realizaci projektů jste začali spolupracovat s Virtuplexem, specialistou na virtuální realitu (VR). Můžete nám využití VR ve svých projektech více přiblížit?

Většina našich projektantů a architektů ve virtuální realitě dosud nepracovala a jejich první zážitek je příjemně překvapil, VR jim usnadňuje návrhy projektů. Zástupci jednotlivých firem naše propojení s Virtuplexem také oceňují, mohou si totiž díky němu projít své budoucí nájemní prostory. Berou to jako klíčový faktor ve svém rozhodování. Spokojenost je tedy na obou stranách.

Existují výhody Virtuplexu, které považujete v realizaci svých projektů za klíčové?

Díky VR máme naprosto unikátní příležitost vnímat prostor, budovy, okolí, dispozice a ergonomii projektů tak, jak je to u 3D vizualizací nemožné. Díky propojení s technologií Virtuplexu navíc můžeme na projektech v reálném čase pracovat – provádět změny a okamžitě vidět jejich dopad. Ve virtuální realitě můžeme své projekty i přímo prezentovat veřejnosti, zástupcům firem a budoucím nájemníkům.

Které projekty je možné si už teď přes Virtuplex prohlédnout?

V současnosti se intenzivně zabýváme projektem Obchodní dům Máj v centru Prahy u Národní třídy. Obchodní dům projde rozsáhlou rekonstrukcí a vzhledem ke koncepčnímu řešení budovy se zabýváme i těmi sebemenšími detaily, které kromě zákazníků ocení i nájemci jednotek. To stejné platí i u našeho dalšího významného projektu, kterým je AMESIDE Plzeň.

Rekonstrukce památkových budov musejí být o dost náročnější. Jak k nim přistupujete?

Akceptujeme vyjádření Národního památkového ústavu a požadavky zahrnujeme do projektové dokumentace. Při výstavbě bereme maximální ohled na historickou a památkovou hodnotu objektu. Virtuální realitu v současnosti nevyužíváme k rekonstrukcím památkových budov, které mají jasně daná pravidla a pevně stanovená dispoziční řešení, do budoucna to nicméně bude jeden z trendů. Právě s využitím VR totiž můžeme zajít až do nejhlubšího detailu každé zamýšlené změny. 

Co je pro vás při stavbě každého projektu nejdůležitější – máte postupy, kterými se řídíte?

Základním stavebním kamenem každého projektu je rozhodně výběr generálního dodavatele stavby a stavebního dozoru, pravidelná kontrola provedených prací a vysoká kvalita stavby, která bude lidem dlouho sloužit.

Další aktivity

VÍCE AKTUALIT

Projekt AMESIDE získal územní rozhodnutí

Zrekonstruovaný Palác Bristol slaví 1. rok od svého slavnostního otevření.

AMADEUS Real Estate pomohl rozhoupat Zvon iniciativy #9801

Převlékli jsme se do nového kabátu. Jsme AMADEUS Real Estate.

AMADEUS Real Estate vrací původní název Máj

Pod pokličkou udržitelného stavebnictví – těží z něj příroda i lidé

Otevření Paláce Bristol: polyfunkční dům v historickém centru Prahy

Kraj vydal souhlas s novou multifunkční čtvrtí v Plzni

Uzavřená dohoda o spolupráci s městem Plzeň

Amadeus Real Estate dokončuje rekonstrukci pražského Paláce Bristol

Projekt AMESIDE získal územní rozhodnutí

Zrekonstruovaný Palác Bristol slaví 1. rok od svého slavnostního otevření.

VÍCE AKTUALIT

For future since 1991

AMADEUS Real Estate a.s.

IČ: 27241131

Sídlo společnosti:

Dlouhá 741/13, Praha 110 00

Kanceláře společnosti:

Žukovského 887/4, Praha 161 00

 

Kontakty

info@amadeusrealestate.cz

Kontakt na sekretariát

+420 235 014 000

Kontakt pro novináře

+420 603 200 076

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou: B9932

Copyright © 2022

Layer 1
Layer 1

AMADEUS Real Estate a.s.

IČ: 27241131

Kanceláře společnosti:
Žukovského 887/4, Praha 161 00

Telefon na sekretariát:
+420 235 014 000

Telefon pro novináře:
+420 603 200 076

Email:
info@amadeus-real.cz

Layer 1
Layer 1